Disclaimer

Website

Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van The Realest Barber Academy (hierna: The Realest Barber Academy) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80374964 en is gevestigd aan strijkviertel 35   3454 PJ Utrecht

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. The Realest Barber Academy behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. The Realest Barber Academy aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van The Realest Barber Academy voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Disclaimer E-mail

De informatie en eventuele bijlage(n) verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De inhoud van dit bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of entiteit. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en eventuele bijlagen niet te openen, maar de afzender direct te informeren en daarna het bericht, de inhoud en eventuele kopieën daarvan te verwijderen.

The Realest Barber Academy staat door de elektronische verzending van dit e-mailbericht niet in voor de juiste en tijdige ontvangst, noch voor de inhoud daarvan. The Realest Barber Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in dit e-mailbericht en/of uit het gebruik van deze informatie. Aan dit e-mailbericht en de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. The Realest Barber Academy garandeert niet dat dit e-mailbericht vrij is van (het overbrengen van) virussen of van onderschepping of van manipulatie door derden (malware, ransomware) of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor het versturen van elektronische berichten (phishing).

Zomeractie: Als je je nu aanmeldt voor een allround opleiding, en van start gaat tussen 1 Juni en 1 September, dan krijg je een gratis barberkit cadeau t.w.v €950!